Een succesvol bedrijfsconcept

Om te komen tot een succesvol bedrijfsconcept is het navolgende proces nodig:

 1. Zet het denkpatroon van alle betrokkenen in de “creëer”-stand (i.p.v. consolidatie/beheer).
 2. Stel het klantbelang voorop.
 3. Denk in logistieke processtappen en maak het operationeel en financieel uitvoerbaar.
 4. Maak vooraf een rendementsberekening bij het Bedrijfsconcept. Op voorhand is dit taakstellend waarbij het beoogde effect volstrekt duidelijk is incl. de nodige investeringen.
 5. Creëer vanaf het begin draagvlak door betrokken medewerkers (adequaat) te informeren.
 6. Stel de doorlooptijd van de initiatief- en ontwikkelfase op max. 6 maanden en de fase van implementatie op max. 16 maanden (basis: omvang en complexiteit van de organisatie).
 7. Betrek een professional van ICC als programmamanager zodat het proces wordt beheerst en beheersbaar blijft (in één keer goed scheelt veel kosten en tijd en creëert snel succes).

Ontwikkelingskosten:

We werken altijd op basis van één integrale projectprijs voor het gehele ontwikkel, implementatie en borgingstraject (geen verrassingen!). Een rendementsberekening vooraf bepaalt in hoge mate de hoogte van de projectprijs die op twee manieren kunnen worden ingezet:

 1. Een projectprijs (standaard all-in uurtarief) waarbij onze wegen na het realiseren van de doelstellingen zich scheiden en u als opdrachtgever zelfstandig verder gaat.
 2. Een projectprijs (gereduceerd tarief) plus succesbonus voor ICC waarbij we ook na de gerealiseerde doelstellingen als partner verbonden blijven en gezamenlijk het behaalde succes continueren.
De algemene voorwaarden van ICC zijn van toepassing.

Projectmatig verloop:

 1. Initiatiefase: Opdrachtgever en ICC komen een samenwerkingscontract overeen waarin gemaakte afspraken volledig zijn vastgelegd, doelstellingen concreet zijn geformuleerd en projectbegroting is gepresenteerd, verdedigd én formeel geaccordeerd. Met dit contract doet ICC haar werk. De opdrachtgever faciliteert en ondersteunt ICC waar nodig. Het contract kent verder drie delen (incl. evaluatiemomenten). Opdrachtgever geeft, na iedere evaluatie opdracht tot uitvoering van de volgende fase incl. de afgesproken budgetvrijgave
 2. Ontwikkelfase: ICC formeert een pilot-project team uit de volgende disciplines:
  1. Logistiek specialist (procesmanager via ICC die tevens projectleider is)
  2. Industrieel ontwerper / vormgever (via ICC)
  3. Manager die operationeel de leiding neemt na implementatie (via opdrachtgever)
  4. Operationeel rekenkundige (via opdrachtgever) met rekensystemen via ICC
  5. Communicatiespecialist (via opdrachtgever) ter informatie van alle betrokken partijen.
  Op afroep wordt, waar noodzakelijk en afhankelijk per project, specifieke expertise ingeroepen (via ICC) In deze fase wordt een gedetailleerd, doordacht en doorleefd plan gemaakt dat goed uitvoerbaar is waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het momentum in de markt (is de tijd er rijp voor).
 3. Implementatiefase: Het opgeleverde plan wordt tot uitvoer gebracht waarbij de (eigen) manager een belangrijke rol krijgt in deze procesgang. De ICC-projectmanager houdt de leiding over deze projectfase tot dat de (eigen) manager voldoende is toegerust deze taak over te nemen. De ICC-projectmanager zal alsdan gaan optreden als coach in het implementatieproces. De organisatie wordt nu in werking gezet (integraal).
 4. Borgingsfase: Zodra de (eigen) manager goed is ingewerkt en de organisatie is gesteld rondom het nieuwe bedrijfsconcept, kan de (eigen) manager operationeel de leiding krijgen in de dagelijkse praktijk (going concern). De ICC-manager is nu nog adviseur.