Je zou zeggen dat deze tijd van economische crisis erg veel werk oplevert voor crisis-managers en vergelijkbare professionals. Het ogenschijnlijke verband is er wel maar kan niet een op een met elkaar worden verbonden. Dit is onze ervaring in de afgelopen crisisjaren.

We zitten volop in het werk en de crisis lijkt ons niet te raken maar schijn bedriegt in deze. We kennen veel interim-managers die soms al meer dan een jaar zonder werk zitten. Hoe zit dat nu? Het is lastig hier de analyse te maken omdat we dan ontegenzeggelijk veel interim-managers tekort zouden doen. We willen het dan ook dicht bij onszelf houden en stellen dat wij de bakens (tijdig) hebben verzet (slapen doe je ‘s nachts!). De markt van de ‘interimmanagers’ is inmiddels stilaan veranderd en zal ons inziens ook niet meer de oude worden.

Crisis- en verandermanagement maar ook projectmanagement zijn allemaal verschijningsvormen onder het containerbegrip ‘interim management’. Groot is nog altijd het kwaliteitsverschil tussen de individuele ‘interim managers’ en ondanks de vele initiatieven om tot een kwaliteitskeurmerk te komen, blijven de verschillen groot en levert deze situatie een blijvend risico op voor alle opdrachtgevers die graag een kwalitatief hoogwaardige managementprofessional willen maar niet goed kunnen inschatten of ze de juiste persoon inhuren voor die altijd zo specifieke problematiek.

De crisis heeft de marktomvang niet zo zeer aangetast. Er is nog altijd erg veel werk aan de winkel en dat loopt ons inziens alleen maar verder op. De opdrachtgevers zijn wel zeer veel kritischer geworden bij de tijdelijke inhuur van management. Ook zie je dat steeds meer ‘oude’ directeuren en bestuurders vertrekken (al dan niet gepensioneerd) en dat dit behoorlijke gaten trekt die noodzakelijk spoedig moeten worden gedicht.

Tijdelijk management betekent nog altijd een behoorlijke investering en ons inziens staan de tarieven voor serieuze opdrachten op zich niet ter discussie (ondanks de negatieve publiciteit op hoge beloningen voor bestuurders en topmanagers). Anderen zeggen dat tarieven wel onder druk staan omdat veel interim-managers (die in de regel op een laag managementniveau acteren) inmiddels voor € 35,- tot € 65,- per uur opdrachten accepteren. Voor alles en iedereen is er een markt dus ook voor deze tarieven. Je moet het willen en als je elkaar vindt op een dergelijk tarief, is dat prima. Voor de complexe opdrachten gelden nog steeds tarieven waarvoor je ook topkwaliteit mag (en moet) eisen. Alle waar is naar zijn geld.

Complexe opdrachten blijven echter voor de echte interim-managers die met hun bewezen staat van dienst en vaak op recommandatie worden uitgenodigd die opdracht uit te voeren. Dit gaat nog altijd via de intermediairs die met hun goede staat van dienst het vertrouwen genieten van hun relaties. Ook gaat het inmiddels ook steeds vaker direct via de persoonlijke netwerken die via de kanalen van de social media (LinkedIn is daarbij de belangrijkste) definitief zijn geopend. Door directe deals met kwalitatief hoogwaardige interim professionals te maken, besparen opdrachtgevers zo op de vergoeding voor de intermediairs om hen moverende redenen. Het is dan wel noodzakelijk dat opdrachtgevers de directe weg vinden naar de Echte interim-manager.

Voor interim-management gold dat je zo goed bent als je je laatste opdracht hebt gedaan maar dat volstaat inmiddels niet meer. Je bent nu zo goed als je de laatste 7 opdrachten hebt gedaan en daarin moet je de opdrachtgevers transparantie geven: bewijzen leveren via bijvoorbeeld een portfolio. Enkel een CV verstrekken is voor de potentiële opdrachtgever slechts een indicatie, de eerste stap. Een compleet LinkedIn profiel dat de laatste 25 jaar toont en ook alle publicaties en meldingen op Google geven veel inzage in de persoon en professional en dan loop je als opdrachtgever niet meer zo’n groot risico dat je de verkeerde kiest. Het draait om de persoon en dienst professionaliteit. De persoon in kwestie bepaalt het succes van de uitgevoerde opdracht. Niet zo zeer ‘best practice’ meer maar veel meer ‘best person’. Het succes van de intermediaire interim bureau is gebaseerd op hun vermogen deze individuele professionals te spotten en aan zich te binden. Hier ontlenen deze bureaus hun reputatie en ook in steeds hogere mate hun bestaansrecht aan.

De opdrachtgevers zijn ook op zoek naar die individuele professional, die witte raaf waar je met het goede gevoel je bedrijf aan over kunt laten. Ook al zijn de problemen nog zo hoog. Met de juiste professional heb je de zekerheid dat je problemen integraal ook daadwerkelijk structureel worden opgelost én dat die oplossing daarmee ook beklijft. Als je investeert in tijdelijk management, móét het ook het gewenste (vereiste) resultaat hebben onder het motto: “proberen doe je nieuwe aardappels, niet jouw bedrijf”. In deze wereld moet je vooraf zeker weten dat je resultaat gaat realiseren. De echte professional weet het voor dat hij of zij begint. Het persoonlijke afbreuk risico is voor die professional anders maar minimaal even groot als voor de opdrachtgever.

Wij weten vrijwel zeker dat in de komende decennia de vraag naar tijdelijke management-professionals zal blijven bestaan. De goede professionals zijn en blijven schaars en zullen al dan niet via de de genoemde kanalen aan het werk blijven en ook de tarieven zullen eerder stijgen dan dalen. Het moeten dan wel aantoonbaar de echte management professionals zijn die trots zijn op hun resultaten en ook transparant zijn op de missers die ze hebben ervaren (dat zijn overigens de mooiste verhalen en enorm leerzaam en zeer bruikbaar op de businessschools).

Daar waar interim-managers opdrachten  van enige importantie en naam hebben uitgevoerd, zijn er ook publicaties geweest in de media waaruit dit blijkt. Een interim-professional die niet te vinden is op Google, LinkedIn of vergelijkbaar, geeft daarmee een signaal af. Idealiter is het op basis van recommandatie te kiezen voor een tijdelijke management-professional. De overtuiging van degene die recommandeert heeft veel waarde, zeker als deze persoon zelf ook een goede reputatie heeft.

Een tip voor de intermediaire interim-bureaus: ga een relatie aan met je echte interim managers en koester deze. Het zijn je grootste klanten die geld in de la brengen met hun werk. Met je beste klanten ga je een commitment aan waarbij we nu te vaak constateren dat het een eenzaam beroep is waarbij ieder voor zich werkt en God voor ons allen zorgt. Mijns inziens kan hier nog zeer veel worden ontwikkeld.

Slapen doe je ‘s nachts.

Cees Buys