We zijn eind 2012 van start gegaan met het in de markt plaatsen van het Meat&Eat-concept.

Het Meat&Eat concept is een innovatief bedrijfsconcept, een innovatieve verkoopformule, dat is gericht op de slagerijbranche met een zeer interessant verdienmodel. Hiermee maken we niet alleen de slagerij bedrijfseconomisch weer gezond en financieel aantrekkelijk maar dit initiatief heeft als bijkomend voordeel dat het tevens een passend antwoord op het structureel teruglopende aantal slagerijen in Nederland én het kan een antwoord bieden voor de stagnerende bedrijfsopvolging in deze sector.

We starten met één vestiging die we state-of-the-art gaan neerzetten als voorbeeld voor verdere uitbouw. In het voorjaar van 2013 moet de eerste vestiging openen (Grand Opening) en daarna moeten er nog twee volgen in 2013. Uiteindelijk verwachten wij landelijk 14 tot 20 vestigingen te openen in combinatie met een logistiek centrum annex uitsnijbedrijf waarmee we de keten naar de boerencorporaties (incl slachthuis) hebben gesloten. Korte lijnen en hoge marges.

Teneinde kwalitatief hoogwaardig vlees te kunnen bieden dat tevens gegarandeerd gezond* is, diervriendelijk en daarmee ook gegarandeerd traceerbaar naar de bron, hebben we het harde besluit genomen te gaan werken met de Franse Label Rouge organisatie. Deze organisatie is de enige die aan onze eisen tegemoet kan komen. Een korte en gesloten keten voorkomt ook dat Label Rouge vlees wordt vermengd met niet-Label Rouge vlees. De herkomst moet gegarandeerd zuiver zijn.

De financiering van de eerste drie vestigingen in 2013 loopt deze maand nog en we verwachten uiterlijk medio februari 2013 dit traject (de eerste tranche) succesvol te hebben afgerond. Alle voorbereidingen lopen op dit moment en het geheel verloopt zeer voortvarend.

Meer informatie volgt later.

Cees Buys.

 

*) met gezond bedoelen we dat wij zeker weten en ook kunnen garanderen dat de geslachte dieren bij leven geen groeihormonen, preventieve medicatie (o.a. antibiotica) toegediend hebben gekregen, dat na de slacht geen chemische additieven zijn gebruikt (sulfiet, etc.) en dat dit middels een logboek per dier/boerderij ook aantoonbaar is en dat in het geval van Label Rouge de Franse overheid hier stringent op controleert en sanctioneert.

Logo Meat & Eat