Als vakgroep binnen ICC beschikken we over expertise van de wooncorporatiesector. In verschillende vakgebieden van de sociale woningbouw hebben we diverse opdrachten uitgevoerd en kennen ook de dilemma’s waarmee vele bestuurders en directeuren worstelen.

Vanuit de overheid rollen grote uitdagingen richting de sector maar ook regionaal zien we een bijzondere dynamiek (van groei tot zware krimp). Alles bij elkaar staat de corporatiesector voor een strategische heroriëntatie waarbij allereerst een heldere visie op de toekomst geformuleerd moet worden.

Teneinde te komen tot een goed uitvoerbaar plan waarbij de sociale doelstellingen optimaal blijvend worden gerealiseerd en waar tevens een financieel gezonde toekomst een resultaat is, hebben zij onder andere besloten te gaan werken aan een integraal nieuw ‘verdienmodel’ voor de corporatiesector: een praktische brug van de huidige situatie naar een toekomstbestendige. Heel pragmatisch en laagdrempelig vanuit het standpunt dat iedereen het eerst moet kunnen begrijpen om het vervolgens ook te gaan toepassen (vanuit direct belang).

In de afgelopen maanden hebben we veel ingrediënten voor dit integrale nieuwe verdienmodel bij elkaar gebracht en op 29 januari 2013 zitten we weer bij elkaar, deze keer met vijf interim corporatiebestuurders en gefaciliteerd door een gerenommeerd managementadviesbureau dat zelf ook grote waarde hecht aan deze integrale oplossing. Wij hechten zeer aan een betere toekomst voor deze sector en het behoud van ons zo belangrijke sociale erfgoed, wat de sociale woningbouw nu eenmaal is naast het enorme vermogen dat dit erfgoed vertegenwoordigt.

Tijdens het zg. Expert-debat eind 2012 bij Aedes in Den Haag waren we bijeen met een aantal autoriteiten op het gebied van sociale woningbouw en hebben we een aantal dilemma’s bij de kop gevat en verbaal besproken, geordend en ter plekke ook uitgewerkt. Onder de genoemde autoriteiten noemen we mevrouw Ella Vogelaar, prof. Johan Conijn en veel meer. Ook wij waren bij dit expertdebat aanwezig.

In februari 2013 verwachten we dit integrale nieuwe verdienmodel gereed te hebben waarna we per corporatie kunnen gaan bepalen wat er gedaan moet worden om de neergaande spiraal bijtijds en structureel te keren ten goede. Hier ligt ook een belangrijke rol voor ons verander- en transitiemanagers om de brug te slaan van oud en nieuw. Wij willen dat echter doen door onze expertise en de expertise die binnen de corporaties aanwezig is intelligent te bundelen waardoor we op voorhand ook zeker zijn dat de veranderingen ook gedragen worden en daarmee beklijven. Op deze wijze kunnen we met beperkte doorlooptijden veel waarde toevoegen. Hoe meer corporaties wij kunnen ondersteunen in dit proces, hoe sneller kunnen we melden dat de sector toekomstbestendig en toekomstgereed is.

Wij permitteren ons het verdienmodel zoals dit gaat ontstaan vrij toe te passen op iedere specifieke situatie. Iedere wooncorporatie is anders met een eigen cultuur en karakter. Maatwerkoplossingen binnen een standaard frame is de weg die tot succes zal leiden. Iedere corporatie zal zijn eigen aanpak hebben waarbij de resultaten vergelijkbaar moeten zijn.

Vanzelfsprekend sluit dit model aan op het nieuwe regeerakkoord, biedt het vanuit deze basis een nieuw, economisch en maatschappelijk verantwoord perspectief en houdt ook rekening met regionale verschillen (groei of krimp) en andere sectoreigen karakteristieken.

Binnen onze vakgroep kennen we twaalf zelfstandige top-professionals die verstand hebben van de corporatiesector en die ook gericht inzetbaar zijn. Wij prioriteren het werk in de wooncorporatiesector zodra wij met dit integrale verdienmodel aan u gaan presenteren.

Dit bericht betreft een vooraankondiging en indien uw interesse is gewekt, kunt u ons alvast benaderen zodat we oriënterend al één en ander kunnen bespreken en afstemmen.

Cees Buys

050 – 409.2622