ICC bestaat sinds 1994 en heeft zich in die tijd actief begeven op de markt van complex verander- en crisismanagement, organisatieadvies, coaching en conceptontwikkeling.

In deze periode van nu 20 jaar (en daarvoor maar toen niet onder de vlag van ICC) hebben we in ruim 40 bedrijven en organisaties gewerkt aan het, met succes, verbeteren van processen, resultaten, etc. en daarmee het versterken van de financiële- en marktpositie van onze opdrachtgevers, hetgeen altijd succesvol is verlopen.

In deze afgelopen periode is zeer veel expertise opgebouwd waarbij we goed in staat zijn gebleken succes te reproduceren.

De rode draad daarbij was in veel gevallen dat we de resultaten van de verandering, reorganisatie, sanering, etc. hebben kunnen borgen door, naast de gebruikelijke activiteiten, ook bedrijfsconcepten te bedenken en te implementeren zodat ook na ons vertrek uit die betreffende organisatie, de resultaten beklijven. Het was een weg naar excellentie. Echter, door het interim karakter van de opdrachten, geef je al na korte tijd het ‘stokje’ weer over aan je opdrachtgever. Het is nu onze ambitie organisaties te laten excelleren en dat zal slechts gaan lukken via REVIE.

Het ontwikkelen en implementeren van slimme bedrijfsconcepten is en was daarmee ook altijd een belangrijk succeselement bij ons werk.

ICC staat in de markt voor Interim-, Crisismanagement, Conceptontwikkeling en is ons handelsmerk. Omdat deze letters niet te verwoorden zijn als “Routekaart naar Excellentie”, hebben we het Engelse woord REVIE geïntroduceerd alsmede een nieuwe drager van dit nieuwe concept. Een zeer belangrijk detail in dit traject naar excellentie is de tripartiete overeenkomst: het zogenaamde Delta-Pact.

Foto Delta-Pact siteWe continueren onze managementactiviteiten als Performance-manager waarbij we met onze cliënten, na een gedegen situatieanalyse op voorhand, de reeds genoemde tripartiete overeenkomst sluiten op basis van een keiharde performance-afspraak. We beloven integrale excellentie waarbij het te realiseren resultaat niet alleen wordt gerealiseerd maar ook beklijft. Geen loze investering dus maar daarentegen een hoge meerwaarde voor u als onze gerespecteerde klant. Slechts op deze wijze vormen we een sirieuze en ook interessante investering voor onze opdrachtgever(s). Klik naar de link van Delta-Pact voor de condities waarop wij van start gaan.

Recent hebben we besloten de structuur binnen ICC te wijzigen in die van een ‘vakgroep’, een pool van top-professionals die hun waarde decennialang hebben bewezen en die in staat zijn, met ondersteuning van elkaar, zeer complexe opdrachten (van crisis beslechten tot zeer complexe verander- en turnaround processen te leiden en structureel tot succes te brengen). Geen risico’s voor u als opdrachtgever als de bedrijfssituatie toch al instabiel is en u niet goed een uitweg ziet. In deze werken we nauw samen met Zpact waardoor ICC een persoonlijk handelsmerk wordt van ondergetekende, die natuurlijk als Performance-manager actief zal worden via Delta-Pact.

Tevens kunnen wij in Z-pact en Delta-Pact verband meerdere opdrachtgevers tegelijk bedienen nu ons is gebleken dat de crisis veel meer organisaties ‘onder water’ heeft gedrukt die relatief eenvoudig weer in het juiste zadel kunnen komen om vervolgens tot een excellente status te komen door het inschakelen van een Performance manage.

Bij interesse, bel ons (mobiel: 06-51 34 26 49) voor een kennismaking en (vrijblijvend) gesprek.

Cees Buys.