De ambitie om te excelleren  Sinds 1984

Sinds 1984 heb ik als verandermanager pur sang en tevens als conceptontwikkelaar de ambitie om bedrijven en instellingen (daadwerkelijk) te laten excelleren. Geen loze beloften maar keiharde performance-afspraken maar dan wel over een langere periode (max. 4 jaar). Een bewezen track-record is een feit en heb ik zichtbaar gemaakt in mijn portfolio.

Mijn specialiteit heb ik ontwikkeld binnen het facilitaire werklveld in de meest complexe organisatievormen. Van het ontwerpen van een facilitaire organisatie (incl. substantiële en structurele besparingen) tot en met de implementatie en borging ervan. Resultaten zijn inmiddels in zeer ruime mate gerealiseerd in meer dan 20 organisaties (en tot volle tevredenheid).

Ik beweeg me primair in Nederland als zg. Performance-manager. Het Delta-Pact is het concept dat me hierin faciliteert. Afspraken om tot excellentie te komen zijn gebaseerd op onderstaande punten:

1. Opdrachtgevers moeten de diepgevoelde ambitie hebben hun bedrijf excellent te maken. Geen ruimte meer voor middelmatigheid, politiek-bestuurlijk gemanoeuvreer, niet kontendraaien, maar transparant en samen werken naar excellente bedrijfsvoering.

2. Een tripartiete overeenkomst die een harde performance-verplichting inhoudt, plaatst de performancemanager in de positie van eindverantwoordelijke statutaire directeur.

3. Initieel wordt een scherpe analyse gemaakt van hoe het bedrijf er voorstaat. Er volgt direct ook een plan van aanpak met een realistische tijdbalk waar binnen de afgesproken performance niet alleen moet zijn gerealiseerd maar ook geborgd.

4. Maandelijks worden de gerealiseerde zaken gepresenteerd aan de overige twee contractpartners (de opdrachtgever en ondersteunend bureau) aan de hand van het plan van aanpak (realiteit versus budget).

5. De Performancemanager werkt gedurende de contactperiode voor een normaal werktarief maar deelt achteraf mee in het gerealiseerde resultaat (conform vooraf afgesproken condities).

 

Borging van resultaten geschiedt in de bedrijfscultuur, met systemen en structuren en daarnaast, waar mogelijk en nodig, ook met op de organisatie ontwikkelde bedrijfsconcepten

Het gebruik van een juist bedrijfsconcept heeft de navolgende effecten op uw bedrijfsvoering:

  1. Verlaging van de bedrijfsrisico’s
  2. Verhoging van het rendement
  3. Verhoging van de waarde van het bedrijf
  4. Het ondersteunt een heldere marktcommunicatie
  5. Versterking van de marktpositie (t.o.v. uw concurrent)
  6. Geeft houvast aan uw medewerkers (identificatie)

Het slimme bedrijfsconcept is dé sleutel tot succes en boost de ambitie om daadwerkelijk excellent te worden

Een greep uit mijn werk in de afgelopen dertig jaar, vindt u op de volgende pagina van deze site.

Mijn eerste boek: “Managen met ratio én emotie” beschrijft mijn werkwijze om tot excellente organisaties te komen (met ratio én emotie!). Het boek ‘Delta-Pact’ beschrijft het fenomeen ‘Performance management’. Beide boeken zijn te koop via o.a. Managementboek.nl en Bol.Com.

Ik zie veel succes gloren als u dat ook ziet en daarop ook adequaat reageert. Bel me.

 

Cees Buys

mobiel: 06 – 51342649